Компютърна зала – гр. Банкя

Компютърната зала се намира в Национален профилактично-възстановителен център „Жеравна гр. Банкя. Залата е с капацитет 12 места и разполага с възможности за провеждане на различни мултимедийни обучителни курсове: –  12 места оборудвани с компютър и персонална мултимедия; –  1 лекторско място  оборудвано с компютър, персонална мултимедия, принтер и скенер; –  мултимедиен проектор с голям екран; –  флипчарт табло; […]

Отстъпка: -10 %

Местоположение: гр. Банкя

Конферентна зала „Витоша“ – гр. Банкя

Конферентна зала „Витоша“ се намира в Национален профилактично-възстановителен център „Жеравна гр. Банкя. Залата е с капацитет 100 места и разполага с възможности за провеждане на широк спектър от мероприятия: –  3 кабини за симултанен превод; –  отлична озвучителна система обхващаща президиум и полеви микрофони; –  мултимедиен проектор с голям екран; –  флипчарт табло; –  удобно […]

Отстъпка: - 10 %

Местоположение: гр. Банкя

Конферентна зала „Люлин“ – гр. Банкя

Конферентна зала „Люлин“ се намира в Национален профилактично-възстановителен център „Жеравна гр. Банкя. Залата е с капацитет 80 места и разполага с възможности за провеждане на широк спектър от мероприятия: –  2 помещения с прозрачна мобилна преграда помежду им с капацитет 30 и 50 места; –  озвучителна система; –  мултимедиен проектор с мобилни екрани; –  флипчарт табло; –  бяла […]

Отстъпка: - 10 %

Местоположение: гр. Банкя